Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας

Ασφαλιστική προστασία για το βασικό περιουσιακό σας στοιχείο

Με τη συμβουλευτική υποστήριξη των Ασφαλιστικών Γραφείων Αγιασματζή

ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

home

Ασφάλιση Κατοικίας

Η κατοικία μας, ο χώρος που θέλουμε να νιώθουμε ηρεμία και ασφάλεια.

Το περιουσιακό εκείνο στοιχείο που αποκτήθηκε με κόπους ζωής και οφείλουμε να προστατεύσουμε.

Προστασία Κατοικίας μέσα από πλήθος επιλογών προ-

γραμμάτων, καλύψεων όλων των ασφαλιστικών εταιριών.

Η ασφάλιση της κατοικίας αφορά το κόστος αντικατάστασης/επισκευής των ζημιών συνεπεία επελεύσεως του κινδύνου.

εξασφάλιση για εσάς και την οικογένεια σας

Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας από τις ασφάλειες Αγιασματζής προσφέρονται σε διαφορετικά πακέτα συστηματοποιημένων καλύψεων ανάλογα με τον βαθμό προστασίας που επιθυμείτε.

Κάθε πακέτο προσφέρεται για την κάλυψη του κτιρίου, του περιεχομένου ή και των δύο με προαιρετική επιλογή της κάλυψης σεισμού.

Ανάλογα με το είδος της κατασκευής της κατοικίας, διαμορφώνεται και το ύψος του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, που υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα και το κατασκευαστικό κόστος.

 • Πυρκαγιά, Πυρκαγιά από Δάσος, Κεραυνός
 • Έκρηξη Κάθε Είδους
 • Ζημιές από Καπνό
 • Έξοδα Πυρόσβεσης και Ζημιές από Πυρόσβεση
 • Ίδιες Ζημιές Λέβητα
 • Πτώση Αεροσκαφών
 • Πρόσκρουση Οχήματος
 • Πτώση Δέντρων, Κλαδιών, Στύλων
 • Έξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων
 • Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Κακόβουλες Ενέργειες Τρίτων
 • Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
 • Ζημιές στις Ίδιες τις Σωληνώσεις και Διερευνητικές Εργασίες
 • Διάρρηξη Σωληνώσεων Ύδρευσης, Θέρμανσης, Κλιματισμού, Αποχετεύσεων, Έξοδα Άντλησης Υδάτων
 • Ζημιές Ηλιακού Θερμοσίφωνα συνεπεία Καλυπτόμενων Κινδύνων

 • Βραχυκύκλωμα

 • Ζημιές Κτιρίου από Απόπειρα Κλοπής
 • Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων
 • Θραύση Ειδών Υγιεινής
 • Έξοδα Περιορισμού της Ζημιάς
 • Έξοδα Μηχανικών/Αρχιτεκτόνων και Δημοσίων Αρχών
 • Κάλυψη Δόσεων Στεγαστικού Δανείου
 • Προστασία Υπασφάλισης
 • Σεισμός Κτιρίου / Περιεχομένου
 • Προσωπικό Ατύχημα Οικογένειας
 • Απώλεια Ενοικίων
 • Αστική Ευθύνη έναντι Όμορων από Ασφαλισμένο Κίνδυνο
 • Αστική Ευθύνη Ενοικιαστή έναντι Ιδιοκτήτη από Πυρκαγιά ή Έκρηξη
 • Νομική Προστασία
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα – Απώλεια Εισοδήματος Φ/Β Συστήματος
 • Προσωπική και Οικογενειακή Αστική Ευθύνη
 • Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Ακινήτου

Συνεργαζόμενες Εταιρείες: