Ασφάλειες Αγιασματζή 

Άλλη Αντίληψη στην Ασφάλιση 

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων

Με τη συμβουλευτική υποστήριξη των Ασφαλιστικών Γραφείων Αγιασματζή

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 24/7

Προστασία

Επιλογές στα μέτρα σας

auto & moto

Ασφαλίστε το όχημα σας για κάθε ενδεχόμενο

Οι Ασφάλειες Αγιασματζής έχουν τη λύση για κάθε τύπο αυτοκινήτου ιδιωτικού ή επαγγελματικού και για κάθε χρήση οχήματος (Δίκυκλο, ΦΙΧ, ΦΔΧ, ΤΑΞΙ κ.λ.π.), με ολοκληρωμένες ασφαλιστικές παροχές στην ιδανική τιμή.

  • Επιλέξτε τις καλύψεις σας βάσει των αναγκών σας με τη συμβουλευτική υποστήριξη των ασφαλιστικών γραφείων Αγιασματζή. 

Μπορείτε να ελέγξετε αν το όχημά σας εμφανίζεται ασφαλισμένο στη βάση δεδομένων του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Οχημάτων. Εισάγετε τον Αριθμό Κυκλοφορίας του Αυτοκινήτου και το ΑΦΜ σας στα αντίστοιχα πεδία. Η εφαρμογή θα σας ενημερώσει θα επιβεβαιώσει αν το όχημα σας είναι ασφαλισμένο ή όχι. Αν είναι θα εμφανίσει την εταιρεία στην οποία είστε ασφαλισμένος και τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας.

Τα ασφάλιστρα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες με κυριότερους τους εξής: H ηλικία του οδηγού, τα χαρακτηριστικά του οχήματος όπως τα κυβικά, οι ίπποι και αξία του, η χρήση του οχήματος (επιβατικό, δημοσίας χρήσεως, φορτηγό, δίκυκλο), η γεωγραφική περιφέρεια, το ύψος της απαλλαγής, η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης.

Συνεργαζόμενες Εταιρείες: