ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Προγράμματα Ασφάλισης Επιχειρήσεων

Με την συμβουλευτική υποστήριξη των Ασφαλιστικών Γραφείων Αγιασματζή.

Πνευματική Ηρεμία

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

Η Ν. ΑΓΙΑΣΜΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ αντιλαμβανόμενη πλήρως τις δυσκολίες των ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, ανταποκρίνεται πλήρως στις ασφαλιστικές τους ανάγκες προσφέροντας πλήθος επιλογών σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρίες της ασφαλιστικής αγοράς.

Κάθε επιχείρηση βρίσκεται καθημερινά εκτεθειμένη σε απρόβλεπτους κινδύνους.

Μια πιθανή ζημιά μπορεί να επιφέρει μεγάλες οικονομικές συνέπειες.

Κάθε επιχείρηση μικρή ή μεγάλη αποτελεί έργο ζωής και αξίζει μια ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη.

Ασφαλίζουμε:

  • Τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα εμπορεύματα, το περιεχόμενο και τον εξοπλισμό.
  • Εσάς αλλά και τους εργαζομένους της επιχείρησής κατά του κινδύνου ατυχήματος.
  • Την αστική σας ευθύνη έναντι τρίτων
  • Τα επιπλέον έξοδα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε μετά τη ζημιά.

Συνεργαζόμενες Εταιρείες: