Αποκτήστε την κατάλληλη ασφάλιση Μεταφορών

cargo

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – CMR – ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ασφάλιση του κινδύνου της ευθύνης του λήπτη της ασφάλισης από συμβάσεις που αφορούν την αμειβόμενη μεταφορά εμπορευμάτων, στο βαθμό που η μεταφορά αυτή γίνεται από τον ίδιο τον μεταφορέα ή υπαλλήλους του με οχήματα δικά του ή τα οποία κατέχει στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης ή έχει μισθώσει.

Χαρακτηριστικά

 

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ CMR

1.200.000,00€

ανά όχημα και περιστατικό

 

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 360.000€

ανά περιστατικό για οδική μεταφορά

Η ασφαλιστική σύμβαση ισχύει για μεταφορές :

  • εντός της Ευρώπης με τη γεωγραφική έννοια του όρου
  • από Ευρωπαϊκά κράτη προς κράτη της Εγγύς και Μέσης Ανατολής και αντίστροφα
  • από Ευρωπαϊκά κράτη προς μεσογειακά Κράτη της Αφρικής και αντίστροφα
  • ενδομεταφορές (Kabotage) για κράτη της ΕΕ και του ΕΟΧ,
  • εντός Ελλάδος

συνεργαζομενες εταιρειες