Ασφάλειες Μεταφορών – CMR

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ασφάλιση του κινδύνου της ευθύνης του λήπτη της
ασφάλισης από συμβάσεις που αφορούν την αμειβόμενη μεταφορά εμπορευμάτων, στο βαθμό που
η μεταφορά αυτή γίνεται από τον ίδιο τον μεταφορέα ή υπαλλήλους του με
οχήματα δικά του ή τα οποία κατέχει στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης ή έχει μισθώσει.

ΠΕΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ:

Η ασφαλιστική σύμβαση ισχύει για μεταφορές :

  • εντός της Ευρώπης με τη γεωγραφική έννοια του όρου
  • από ευρωπαϊκά κράτη προς κράτη της Εγγύς και Μέσης
  • από ευρωπαϊκά κράτη προς μεσογειακά Κράτη της Αφρικής,
  • ενδομεταφορές (Kabotage) για κράτη της ΕΕ και του ΕΟΧ,
  • εντός Ελλάδος

Σε συνεργασία πάντα με τη LUTZ- ASSEKURANZ διαθέτουμε το πιο ολοκληρωμένο πακέτο κάλυψης για τον αυτοκινητιστή/μεταφορέα διεθνών μεταφορών.