Ασφάλεια κατοικίας

Η κατοικία μας, ο χώρος που θέλουμε να νιώθουμε ηρεμία και ασφάλεια.Το περιουσιακό εκείνο στοιχείο που αποκτήθηκε με κόπους ζωής και οφείλουμε να προστατεύσουμε.
Προστασία Κατοικίας μέσα από πλήθος επιλογών προγραμμάτων, καλύψεων όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
Η ασφάλιση της κατοικίας αφορά το κόστος αντικατάστασης/επισκευής των ζημιών συνεπεία επελεύσεως του κινδύνου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Πυρκαγιά

Κεραυνό

Καπνό

Έκρηξη

Δάσος

Κλοπή συνεπεία Διαρρήξεως ή Αναρριχήσεως

Στάσεις – Απεργίες – Πολιτικές Ταραχές

Καταιγίδα – Θύελλα

Τρομοκρατικές Ενέργειες

Υπερχείλιση Δεξαμενών, Διάρρηξη Σωληνώσεων

Αποκομιδή Συντριμμάτων

Θραύση Κρυστάλλων – Καθρεπτών

Πυρκαγιά από ή και προς όμορες Οικοδομές

Πρόσκρουση Οχήματος

Χαρτόσημο αποζημίωσης

ζημιές από την Προσπάθεια Κατάσβεσης της Φωτιάς

Πτώση Αεροσκαφών ή Αντικειμένων που προέρχονται από αυτά

Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς

Προσωπικό Ατύχημα, κ.α.

Σε δανειολήπτες προσφέρουμε τις καλύψεις που απαιτούνται από την τράπεζα για το στεγαστικό τους δάνειο στα πιο ανταγωνιστικά ασφάλιστρα