Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Πλήθος καλύψεων πέραν των υποχρεωτικών. Επιλέξτε από μια σειρά καλύψεων βάσει των αναγκών σας.Ολοκληρωμένες ασφαλιστικές παροχές, στην πιο ανταποδοτική τιμή, για κάθε τύπο αυτοκινήτου.

Καλύψεις για αυτοκίνητα

Αστική Ευθύνη

Σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές προς τρίτους

Σωματικές βλάβες επιβαινόντων

Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Εντός φυλασσόμενων χώρων

Έναντι τρίτων από πυρκαγιά ή έκρηξη αυτοκινήτου

Πυρκαγιά

Τρομοκρατικές ενέργειες

Θεομηνίες

Κλοπή ολική/μερική

Προσωπικό ατύχημα οδηγού ή και ιδιοκτήτη

Θραύση κρυστάλλων

Νομική προστασία

Z.I.A (μικτή)

Κακόβουλες ενέργειες

Οδική βοήθεια

Φροντίδα τροχαίου ατυχήματος

 

Σε συνδυασμό πάντα με τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουμε ολοκληρωμένη προστασία στο αυτοκίνητο σας.