Αστική Ευθύνη

Για τον ιδιώτη, τον ελεύθερο επαγγελματία, την επιχείρηση, το προϊόν.